Her finder på sprogprofessorens hjemmeside, hvor du kan se om mine foredrag, podcasts og materialer.

Foredrag

Alle foredragene handler om sprog. Jeg har fire forskellige vinkler:

  • Dansk sprog over sø og land.
  • Verdens sprog under lup - er den farlig, kan den spises?
  • Sproget får det glatte lagen.
  • Ordet fanger.

Alle foredragene kan bookes via Athenas 

Link til Athenas:

Michael Ejstrup foredrag | Sprog og Kultur | Athenas

Podcast og videoer

Link til 30 podcast om sprog: 

Link til video:

Projekter

Link til Som man siger:

Her kan du læse om, hvem jeg er

Uddannet økonoma


Phd fra Syddansk og Lunds universitet